راهنمای نصب لوله GRP


موارد مورد نیاز براي نصب لوله هاي جی ار پی بسیار متفاوت از لوله هاي دیگر می باشد، در هنگام حمل ,لوله ها  باید  توسط تسمه هائی با استحکام کافی و با ساختاري که به لوله آسیبی وارد نیاورند(تسمه هاي برزنتی )جابجا شوند. هیچگاه نباید براي بلند کردن لوله از ریسمان یا موارد مشابه ، از داخل لوله استفاده شود.


فشار های وارده توسط خاک به لوله دفن شده موجب کاهش قطر عمودي لوله و افزایش قطر افقی آن می شود (دوپهنی) مقدار دوپهنی لوله به فشار خاك، خصوصیات خاك  ، ضخامت و سفتی لوله بستگی دارد .لوله هاي جی ار پی  دفن شده معمولا قادر به تحمل 5-4 درصد تغییر شکل بدون صدمه رسیدن به ساختارآن را دارا می باشند.
تعیین وضعیت و مکانیک خاك در اجراي خط لوله قبل از شروع به کار بسیارمهم  میباشد.
رده بندي خاکهاي محلی چهار صورت : 1- خاکهاي بسیار پایدار : ( سفتی خاك طبقه 1sc1) ) )
2- خاکهاي پایدار سفتی خاك طبقه 2 (sec2) 3- خاکهاي ترکیبی( سفتی خاك طبقه 3 (sc3))
4- خاکهاي پیوسته :(Cohesive Soils)(سفتی خاک طبقه 4)(sc4)
-خاکهایی با دانه بندی درشت  مناسب تر و قابل قبول برای بستر خاک جایگزین در پشت و جانب لوله می باشند.در هنگام دفن لوله باید از دفن مواد یخ زده و یا مواد زائد و یا خاك سفت شده و سنگ یا موادعالی در ناحیه لوله خودداري نمود.در صورتی که در زمان حفاري کانال با شرایطی مواجه شویم که سنگ در مسیر کانال قرار گیرد باید میزان عمق و عرض کانال به اندازه کافی در نظر گرفته شود که حداقل فاصله بین ناحیه سنگی و سطحی لوله تامین گردد.برای خاک هایی که دانه بندی سست و درشتی دارند باید  دیواره کانال صفحه بندي و یا شمع کوبی شود.در حالت کلی براي تامین یک بستر مناسب ، موادي شامل کلوخه ، ماسه ، سنگریزه و مواد خاکه که درصد آن بیشتر از 12 % نباشد را بعنوان مواد بستر توصیه میکنند.

 

لوله جدار چاه

لوله جدار چاه یوپی وی سی به صورت مشبک وساده

لوله جدار...


توضیحات بیشتر

منهول پلی اتیلن استاندارد

منهول پلی اتیلن چیست وچه کاربردی دارد؟ به منظور دسترسی به تأسیسات زیرزمینی...


توضیحات بیشتر

لوله پلی اتیلن

اتیلن، گازی است ‌بی رنگ و قابل اشتعال. رزین‌های پلی اتیلن به...


توضیحات بیشتر

لوله پلیکا (پولیکا)

P.V.C ( پلي ونيل كلرايد ) اولين بار در آلمان توليد گرديد.این...


توضیحات بیشتر

لوله جی ار پی (GRP)

لوله های جی ار پی اصولا رفتار داکتیل دارند و از مقاومت...


توضیحات بیشتر

لوله ازبست

لوله‌هاي آزبست (AZ's Best) از سيمان، ماسه و اليافي معدني به نام آزبست...


توضیحات بیشتر

لوله کاروگیت

لوله های کاروگیت (corrugated) یا به صورت تک جداره آبرسانی تولید می شوند...


توضیحات بیشتر

ثبت درخواست خرید

محاسبه قیمت لوله پلی اتیلن P80

piente accusamus tattooed echo park.